Czym jest chmura szelfowa?

Chmura szelfowa jest jedną z najciekawszych formacji chmurowych towarzyszących burzom. Jest ona jednym z symptomów zapowiadających silną burzę. Ale jak powstaje?

Chmura szelfowa, zwana także wałem szkwałowym, powstaje kiedy chłodny prąd zstępujący wypycha ku górze ciepłe i wilgotne powietrze znajdujące się przed burzą. Ciepłe powietrze ochładza się i następuje kondensacja. W ten sposób formuje się wał szkwałowy(Zdjęcie nr 1, 2, 3, 4).Chmura szelfowa bardzo często towarzyszy silnym burzom. Widząc ją na czele układu burzowego możemy się spodziewać silnych opadów deszczu i porywistego wiatru. Za wałem szkwałowym pojawia się najwięcej wyładowań(Zdjęcie nr 5) Czasami jednak po przejściu wału szkwałowego nie pojawia się żadne groźne zjawisko. W rzadkich przypadkach chmura szelfowa może dotykać powierzchni ziemi, jednak nie stanowi to żadnego zagrożenia.

Jednak czasami chmura szelfowa może pojawić się na czele komórki opadowej. Tak też było 25.06.2018, kiedy późnym wieczorem mieliśmy okazję obserwować ładnie wykształconą chmurę szelfową(Zdjęcie nr 6).

Istnieje również formacja bardzo podobna do chmury szelfowej. Jest to chmura rolkowa. Od chmury szelfowej różni ją to, że nie jest połączona z podstawą chmury burzowej.

Fot. Wojciech Nadziałek, Mateusz Pióro, Patryk Kozieł, Adrian Kosno.